Skada inte hjärtat genom långa dagar på jobbet

Ifall du tillhör saken där grupp personer som lägger ner väldigt mycket tid på jobbet, borde du gripa dig en funderare om det är värt det. De som jobbar mer än 55 timmar i vecka löper 40 procent större risk att drabbas av trassel med hjärtat visar ny forskning.

Att långa arbetsskift ökar risken att erhålla en stroke är redan känt, dock nu visar forskning att det exempelvis finns ett samband mellan långa jobbdagar och allvarliga hjärtproblem. Personer som kommer igneom 55 timmar i veckan har större risk att få oregelbundna hjärtslag.

– De här resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, den mest vanliga typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider jämte stroke
I studien, som är konstruerad vid University College London, deltog tvärsigenom 85 500 britter samt skandinaver. bättre hälsa utan akne Forskarna fann 1 061 baisse av förmaksflimmer under studiens passage – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timma per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar alternativt mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att arbeta mellan 35 samt 40 timmar.

– Det närvarande kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat observera en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar många timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan leda till stroke, dock till exempel andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt samt strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden jämte hastig puls samt är det mest vanliga formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat såväl är för den skull en gängse orsak till stroke.

Viktiga nyheter för de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning jämte riskbruk av rusdrycker justerats kunde forskarna skåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så stor risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man även beskåda att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led ej de drabbade av någon annan sort av hjärt- såväl kärlsjukdom.

– Det här pekar på att saken där ökade risken förmodligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några förra eller fortgående kardiovaskulära åkommor, dock vidare forskning behövs för att förstå hurdan mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han menar att forskningsresultatet är extra viktigt för människor som redan ligger i riskzonen stäv hjärt- och kärlsjukdomar på grund av andra faktorer som påtänd ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka jämte liknande.